0981323009

Giá treo thẳng K7040 (42-65 INCH)

250,000